Kurs og oppdatering er viktig for oss. Jevnlig deltar vi på kurs innen radonutbedring, måling, byggteknisk etc.