Utskriften av data som er samlet inn under utbedring.