Røkampuller er et effektivt hjelpemiddel for å søke etter radonlekkasje i kjelleren.