Siste året har vi vært en del turer i Risør. Risør er en kommune med store variasjoner i både terreng, alder på bygg og prinsipper for oppføring av disse.