Det er over 4 ganger større risiko for å dø av radon enn å omkomme i en brann. Likevel bruker vi mer penger på brannsikring enn radonmåling, er ikke det rart?