Radon forkommer i alle grunnforhold og forsvinner ikke på mange millarder år. Den kan også komme i fra egen pukk og bygningsmaterialer.