Hvert år bytter ca 200.000 eiendommer eiere. I tilegg til dette bygges det også nye boliger.