Statens strålevern sendte i dag ut informasjon til radonvirksomheter og har lagt ut pressemelding på sine hjemmesider.