Å utrede en tiltaksplan i et hus med radon er en krevende oppgave. Det stilles store krav til instrumenter, erfaring og ikke minst tidsbruk. Mange lar seg lure av raske rapporter basert på lite eller mangelfull bakgrunnsinformasjon. Bare IR-kameraet til venstre koster godt over 100.000,- kroner.