Grafen til venstre viser strømforbruk etter installasjon.