Noen ganger kan det være vanskelig å sanere radon. I Sverige er det nå fare for at bygg må rives. Dette grunnet den store helesrisikoen det utgjør å oppholde seg i slike hus.