Det er mange forutsetninger som skal   ligge  til grunn for en  god radonsanering.