Lengt flere burde benytte de best egneskapene hvert produkt har, ved å kombinere bruken. Det gir både sikrere effekt enklere fremdrift og reduserte kostnader.